Etiket arşivi: antika ferman alanlar

Ferman Alanlar

Ferman Alanlar ÖNDER ERTAŞ 0532 645 39 50
Ferman, kelime itibariyle emir, irade, buyruk anlamlarını taşır, islamiyeti kabul ettikten sonra ilhanlılar tarafından kullanılan bu kelime, Osmanlılar’a da onlardan geçmiştir. Kısaca ferman; herhangi bir konuda Sultan’ın ‘Alamet-i Şerif’ denilen tuğralı emri demektir. Üzerinde padişahın kendi el yazısı ile bir ibare de bulunan fermanlara ‘Ferman-i Hümayun’ denir.Osmanlilar’da divani hat ile yazılması gelenek olan fermanlar kısaca su sırayla kaleme alınırlardı:
En üst kısma davet, ki bir dua metninden oluşur. Bunun altında tuğra kısmı, onun altında ise esas metin kısmı bulunur. Bu kısımm ferman gönderilen kişinin isim ve sıfatlarini taşıyan övgü sözleri, konuya giriş cümlesi, fermanin çikarilma sebebi, padisahin yapilmasi istenen seyi emrettiginin ifadesi, işin açıklanmasi, ihtar ve ısrar sözleri, son satırda ise tarih bölümlerinden oluşur.Antika Osmanlı ferman ve Antika Osmanlı beratlarınız değerinde alınır